reklame

Våre tjenester

Hva kan vi tilby?

Støttekontakt/Personlig assistent
Vi kan bli med deg til byen for å handle. Trenger du noen til å hjelpe deg med innkjøp gjør vi det. Det kan være godt å ha med seg noen både for det sosiale og det praktiske. Vi blir gjerne med deg til tannlege, lege, sykehus etc.
 
Vaktmester/Håndverkertjenester
En kran som drypper eller en takrenne som har falt ned er en bagatell for noen, men ikke for alle. Vi hjelper til med litt av hvert. Klarer vi det ikke selv, hjelper vi gjerne til med å skaffe en dyktig fagmann som kan gjøre jobben for deg.
 
Ut på tur
Dagene kan bli lange og ensformige om man ikke kommer seg ut av og til. Frisk luft og trivelige synsinntrykk er godt for både kropp og sjel. Vi kan ta deg med ut til fots eller på en biltur. En tur ut kan inneholde både kafèbesøk og naturopplevelser, alt etter hva du ønsker selv.
 
Avlastning/Tilsyn
Mange har som nær pårørende en stor og krevende omsorgsrolle, hvor egne behov ofte settes på vent. Det å få egentid til en frisørtime, et kafebesøk, eller nødvendige lege/tannlegebesøk for å ivareta egen helse, er viktig i en hektisk hverdag. Vi hjelper deg gjerne slik at du er trygg på at den hjemme har det bra.
 
Fysisk aktivitet/Trening
Trenger du hjelp til egentrening etter et sykehusopphold, sykdom eller lignende? Vi kan hjelpe deg til å komme lettere tilbake til hektene. Enkle hverdagslige gjøremål kan bli vanskelige å klare selv, før en har fått styrken tilbake.
 
Hjemmehjelp/Husmorvikar
Det å kunne ha det rent og ryddig rundt seg, er viktig for trivselen i hverdagen. Trenger du hjelp til vinduspuss, skapvask, rydding eller rengjøring på loft og kjeller eller annet, kan vi hjelpe. Det er du som bestemmer hva vi skal gjøre for deg. Hos oss får du din faste hjemmehjelp å forholde deg til!
 
Hjemmebesøk
Omsorgstjenesten skal først og fremst sørge for trivsel og trygghet. Ensomheten er kanskje det tyngste for mange mennesker. Det å få besøk, ha noen å snakke med, noen å dele tanker og følelser med, er noe av det viktigste for de fleste.