reklame

Ut på tur/ støttekontakt

Trygghet, omsorg og økt livskvalitet

 

Det kan være godt å ha med seg noen både for det sosiale og det praktiske. Dagene kan bli lange og ensformige om man ikke kommer seg ut av og til.

Trenger du noen til å hjelpe deg med innkjøp?. Vi blir også gjerne med deg til tannlege, lege, sykehus etc.

Kanskje er du pårørende som trenger avlastning?. Frisk luft og trivelige synsinntrykk er godt for både kropp og sjel. Vi kan dra på kafè, ta en kjøretur, alt etter hva du ønsker selv.