reklame

Fysisk aktivitet/trening

Trygghet, omsorg og økt livskvalitet

 

Trenger du hjelp til egentrening etter et sykehusopphold, sykdom eller lignende?

Vi kan hjelpe deg til å komme lettere tilbake til hektene.

Enkle hverdagslige gjøremål kan bli vanskelige å klare selv, før en har fått styrken tilbake.