reklame

Hjemmehjelp/husmorvikar

Trygghet, omsorg og økt livskvalitet

 

Vi skal ikke erstatte hjemmehjelptjenesten eller annen kommunal hjelp. Det å kunne ha det rent og ryddig rundt seg, er viktig for trivselen i hverdagen.

Trenger du f.eks.hjelp til vinduspuss, skapvask eller rydding og rengjøring på loft og i kjeller mm., kan vi hjelpe til med det. Det er du som bestemmer hva vi skal gjøre for deg.

Hos oss får du din faste hjemmehjelp å forholde deg til!