reklame

Hjemmebesøk

Trygghet, omsorg og økt trivsel

hjemmebesøk

 

Omsorgstjenesten skal først og fremst sørge for trivsel og trygghet. Ensomheten er kanskje det tyngste for mange mennesker.

Men det trengs ikke alltid medisiner eller fagfolk for å gjøre noe med det. Det å kunne få besøk, ha noen å snakke med, noen å dele tanker og følelser med, er noe av det viktigste for de fleste mennesker.

Det er først og fremst dette vi ønsker å tilby.