reklame

Om Omsorgstjenesten

Trygghet, omsorg og økt livskvalitet

Hva er Omsorgstjenesten?
Omsorgstjenesten AS ble etablert i 2003. Firmaet eies av Skien Boligbyggelag og Katteberget AS.
Våre tjenester er tilgjengelige i Grenland, dvs. Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Vi skal ikke erstatte de offentlige tjenestene innen omsorg, men være et tillegg for de som ønsker dette.
 
Skien Boligbyggelag
Boligbyggelagets primære formål er å skaffe sine medlemmer boliger og å ta vare på disse. Skien Boligbyggelag ønsker imidlertid å ha et bredere tilbud, og ønsker å kunne tilby andre tjenester
som er viktige for at medlemmene skal kunne få en enklere og tryggere hverdag. Dette er grunnen til at vi våren 2010 gikk inn i Omsorgstjenesten som hovedaksjonær.
 
Hvem treffer du i Omsorgstjenesten?
I Omsorgstjenesten jobber kun mennesker som ønsker å hjelpe andre, og som trives med det. Så langt det er mulig sørger vi for at du får en fast kontakt hos oss. En som du blir kjent med, og som
blir kjent med deg og kan gjøre din hverdag lettere.
 
Det å vite at det er mulig å ha noen å snakke med, noen å dele både gleder og sorger med, er viktig form oss.
 
Behovet vil selvsagt variere fra person til person, og vi forsøker derfor å tilpasse våre tjenester til hver enkelts situasjon.
 
Hva er det Omsorgstjenesten kan hjelpe deg med?
Vårt mål er først og fremst å gi sosial omsorg, og best mulig livskvalitet. At det kommer et hyggelig menneske på besøk, som har tid til å sette seg ned å snakke med deg, tid til å høre litt om dine tanker og følelser, samtidig som du får hjelp til det du selv ønsker.
 
Vi kan ikke foreta medisinering, sårbehandling eller annen type hjelp som krever medisinsk
fagkunnskap.

 

Mer informasjon

Vil du lese mer om boligbyggelaget og de tilbud de har til våre medlemmer kan du gå inn på:

www.skien.bbl.no